r פסח התשע"ג - נוסח תימן

פסח התשע"ג

23 ינואר


שבת הגדול


 


השבת שלפני חג הפסח נקראת "שבת הגדול" מפני הנס הגדול שנעשה בשבת זו בצאת בני ישראל ממצרים כאשר נצטוו לקחת איש שה לבית אבות ולקשרו לרגלי המיטה. ואע"פ שהשׂה היה אלילם של המצרים לא נגעו בהם לרעה.  מנהג ישראל שהרב דורש בשבת זו בפני הציבור הלכות החג ובדברי מוסר הנוגעים לחג. יש הנוהגים לומר בשבת זו לאחר תפילת מנחה את ההגדה של פסח מתחילת "עבדים היינו" עד "לכפר על כל עונותינו".


 


 


 


איסור חמץ בפסח


 


לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך (שמות י"ג ז) חמץ בפסח איסורו חמור ביותר נאסרה לנו אכילתו, נאסרה לנו כל הנאה ממנו וכן חייבים אנו להוציאו מבתינו שלא יראה חמץ כלשהו בבית.


 


 


 


חמץ מהו?


 


קמח מחמשת מיני דגן (חיטה, שעורה, שיפון, שבולת שועל וכוסמת) שבא במגע עם מים ולא נאפה תוך שמונה עשרה דקות נעשה חמץ לפעמים תהליך החימוץ קצר יותר (כאשר המקום חם או שנילוש במים חמים). כל דברי המאכל העשויים מקמח או שמעורב בהם קמח ולא השגיחו עליהם באופן מיוחד שלא יחמיצו בעת תהליך הייצור הרי הם בחזקת חמץ ואסור לאוכלם בפסח וצריך לבערם מן הבית לפני הפסח מוצרים רבים שאינם מכילים קמח אך מיוצרים בבתי חרושת שמשתמשים בהם בקמח (למוצרים אחרים) אין לאכלם בפסח היות ויתכן כי נדבקו פירורי חמץ במוצר זה.


 


מוצרים שהם חמץ גמור: לחם, חלות, עוגות, עוגיות ביסקויטים, וופלים, פיתות, גביעי גלידה, אטריות, ספגטי מקרונים, שקדי מרק, ביסלי, בירה, ויסקי ועוד. בזמן קליית פיצוחים שונים מערבים קמח עם מלח (כדי להדביק את המלח) והם חמץ גמור.


 


 


ניקוי הבית לפסח


 


יש לנקות את כל המקומות שרגילים להכניס בהם חמץ בבית שיש בו ילדים קטנים יש לנקות את כל המקומות שמגיעים אליהם הילדים.


 


ארונות בגדים: אם קיימת סבירות שהכניסו חמץ לתוך הארונות יש לפנות אותם מתכולתם ולנקותם בסמרטוט לח (רצוי טבול בחומר ניקוי) יש לעשות כנ"ל בכל המקומות  בבית מדפים, שידות, ארגז, כלי מיטה וכו'.


צעצועים: יש לנקותם עם חומר ניקוי שלא ישאר בהם חמץ דבוק.


 


טבעות: יש לנקות היטב את הטבעות מכל לכלוך ואח"כ להכניסן למים רותחים כדי להגעילן היות ומשתמשים בהן בבישול ואפיה בכל ימות השנה ונדבק בהם חמץ.


 


רצפות: יש לטאטא ולשטוף את הרצפות בחומר ניקוי.


 


זהירות: בשעת ניקוי המשקופים צריך להיזהר מאוד שלא להשתמש בהרבה מים כי המים עלולים לפסול את המזוזות.


 


 


 


ניקוי המטבח לפסח


 


ניקוי המטבח לפסח צריך תשומת לב מיוחדת היות והוא המקום שמשתמשים בו בחמץ באופן תמידי כל ימות השנה ומשתמשים בו גם בפסח.


 


ארונות מטבח: יש להוציא את כל תכולת הארונות את הארון לרחוץ היטב בחומר ניקוי ולהקפיד שחומר הניקוי יגיע לכל הסדקים וחיבורי הארון לאחר הניקוי נוהגים לצפות את הארון בניר עטיפה


 


מקרר ומקפיא: יש להוציא את האוכל מהמקרר ולרחוץ היטב בפנים ובחוץ בחומר ניקוי (רצוי להוציא את המדפים ולנקותם) ונוהגים לכסות את המדפים (יש לנקב את העטיפה לצורך אוורור). את מוצרי המזון שמשתמשים בהם עד פסח יש להקפיד לכסות באריזה נקייה כדי שלא ילכלכו את המקרר.


 


משטחי שיש כיורים וברזים: יש לנקותם היטב עם חומר ניקוי ולהקפיד לנקות בפינות ובחריצים יש לנקות כנ"ל את החרסינה שמעל השיש ראוי לשפוך מים רותחים על משטחי השיש והברזים רבים נוהגים לכסות את השיש.


 


שולחן המטבח: יש לנקות את השולחן בחומר ניקוי ונוהגים לכסותו.


 


כיריים: יש לנקות היטב עם חומר ניקוי את המשטח הפינות החיבורים וכל החלקים את החצובה (הרשת העליונה) נוהגים להכשיר עי הבערת כל מבערי הגז למספר דקות (ויש מכסים בפח להגביר את חום הגז) אחכ מכסים את משטח הכיריים ברדיד אלומיניום עבה.


 


תנור אפיה מיקסר מעבד מזון מדיח כלים מיקרוגל: מכשירים אלו קשים לניקוי והכשרה לשימוש בפסח ולכן רצוי לא להשתמש בהם ויש להצניעם או לכסותם בימי הפסח. אם יש צורך גדול להשתמש בהם יש להיוועץ ברב מוסמך כיצד לנקותם ולהכשירם.


 


פלטה של שבת: מנקים היטב בחומר ניקוי מדליקים אותה למספר דקות לאחר שהתחממה יש לנתקה מהחשמל ולשפוך עליה בזהירות מים רותחים ומכסים אותה ברדיד אלומיניום.


 


 


 


הכנת המטבח לפסח


 


לאחר שנוקה והוכן המטבח כראוי ניקיון יסודי עטיפת מדפי הארונות ומדפי המקרר כיסוי משטחי השיש והכיורים וכו' מוציאים את כלי הפסח יש להיזהר לא להכניס חמץ למטבח לאחר שנוקה כדין.


 


 


מכירת חמץ לגוי


 


חמץ שאין אפשרות לבערו או מוצרי מזון שנעשו ללא השגחה מיוחדת לפסח וכן החמץ הדבוק בכלי החמץ מוכרים אותו לגוי באמצעות הרב מכירה זו מעבירה את הבעלות על החמץ באופן מוחלט לבעלותו של הגוי ואין עוברים עליו באיסור "בל יראה ובל ימצא".            נוהגים שאין מוכרים לגוי חמץ גמור (כגון אטריות בירה ויסקי וכדו') אלא אם כן יש ברשותו כמות גדולה (כבעלי חנויות) והדבר יגרום להפסד כספי גדול אם יבערו.


 


בימים שלפני חג הפסח יש לגשת אל הרב ולחתום אצלו על ייפוי כח למכירת כל החמץ שברשותו בערב פסח מוכר הרב לגוי את כל החמץ ורוכש אותו ממנו במוצאי החג האחרון של הפסח.


 


הזמן האחרון למכירת חמץ השנה שנת התשע"ג הוא ביום שני י"ד ניסן בשעות הבוקר המוקדמות.  אך עדיף להקדים במכירה החמץ אצל הרב כבר יום קודם, כיוון שלמחרת המכירה נעשית בשעת בוקר מוקדמת.


 


 


הכנות כלליות לפסח


 


מוצרי מזון: חמץ ותערובת חמץ אסורים באכילה בפסח אפילו גרגיר חמץ אוסר את כל המאכל.  ישנם מוצרים (מלבד מוצרי מזון שהם חמץ ידוע: לחם אטריות וכדו') אשר מכילים מרכיבי דגן כמו כן ברוב מפעלי המזון מייצרים כל השנה מוצרים המכילים חמץ ומוצרים אחרים באותם מכונות וכלים ולכן יש צורך להקפיד לרכוש מוצרים ממפעלים אשר יש בהם השגחה צמודה והינם בעלי תעודת כשרות מוסמכת ובעלת תוקף מיוחד לחג הפסח אין להסתפק בתוויות "כשר לפסח" ללא תעודת כשרות לפסח ברת תוקף לשנה זו.


 


מן הראוי להקפיד לרכוש מצות מיוחדות לכל ימי הפסח.


 


מצות שמורה:   מצות אלו נאפות בתהליך ייצור כמו המצות המיוחדות אלא שהקמח שממנו נאפו מצות אלו נשמר מרטיבות משעת קצירת החיטה במצות עבודת יד נעשה כל תהליך הייצור בידי אדם (לא במכונה).


 


רבים נוהגים להקפיד בליל הסדר לאכול מצות מצוה ממצות שמורה עבודת  יד.


 


 


ערב פסח וההכנות לליל הסדר


 


תענית בכורות: הבכורים (בנים) מתענים בכל שנה בערב פסח, בשנה זו ביום שני י"ד ניסן.  (יש נוהגים שאין מתענים כלל). ואם משתתף בסעודת מצווה אינו צריך להתענות. ונוהגים לעשות סיום מסכת לאחר תפילת שחרית והבכורים משתתפים בסעודת מצווה זו יש נוהגים שאב לבן בכור (קטן) מתענה במקום בנו.


 


 


יום ראשון י"ג ניסן-בדיקת החמץ


 


אור לי"ד ניסן (בערבו של יום ראשון) בודקים את החמץ לאור הנר.


 


ביום ראשון י"ג בניסן יש לשטוף את כל הבית כדי להכינו לבדיקת חמץ.  לפני בדיקת חמץ מרכזים את החמץ שנשאר לארוחת הערב הבוקר וסעודות השבת בפינה אחת את כלי החמץ מוצרי המזון התמרוקים והתרופות שנמכרו לגוי סוגרים במקום המיועד להם כמו כן יש להצניע את הברכונים סידורי פרחים מיובשים (ברבים מהם יש חיטה) וכל דבר שאין אפשרות לנקותו לפסח באופן יסודי.     


 


יש נוהגים לפזר בבית עשרה פתיתי חמץ לפני הבדיקה (יש להכניסם לשקיות ניילון כדי שלא יתפזרו).  וירשום את המקומות שהניחו בהם את הפתיתים בכדי שאם לא ימצאו אותם בבדיקה ידעו היכן החביאו אותם.


 


את הבדיקה עושים באמצעות נר בעל פתילה אחת (לא נר הבדלה) במקומות שהאש עלולה לגרום לשריפה אפשר להשתמש בפנס כיס.


 


ידליק את הנר ויברך על הבדיקה (כמובא בהגדות ובמחזורים) אין לדבר בין הברכה לבדיקה בשום אופן .   לאחר שהתחיל לבדוק מותר לדבר רק דברים השייכים לבדיקה.  בודקים את החמץ בכל פינות הבית ובכל מקום שמכניסים בו חמץ.     יש לבדוק את המכונית ואם יש לו חנות או משרד חייב לבדוק גם במקומות אלו כמו כן יש לבדוק את חדר המדרגות וארון החשמל וכדו'.


 


המקומות שנמכרו לגוי אין צורך לבדקם.


 


לאחר גמר הבדיקה מבטלים את החמץ בלב שלם ואומרים את הנוסח שמופיע במחזורים   [לקמן בעמוד 3 הנוסח השלם]


 


מכניסים את פתיתי החמץ שנמצאו בבדיקה לשקית גדולה ומניחים בפינת החמץ שבבית


 


 


יום שני י"ד ניסן ערב חג הפסח – התשע"ג


 


יום שריפת החמץ


 


אוכלים חמץ עד לשעה המותרת [לקמן].  שורפים את שאריות החמץ כולו עד לשעה המותרת [לקמן] – ויש לבדוק שאכן נשרף הוא לגמרי.      ואומרים את נוסח "ביעור החמץ" ויבטלו לחלוטין גם בליבו.                   [נוסח הביעור חמץ בעמוד הבא]


 


סוף זמן אכילת חמץ  


 


ספרדים:  9:49   אשכנזים:  9:12


 


סוף זמן שריפת חמץ  


 


ספרדים  11:11   אשכנזים  11:27 


 


הזמנים לפי שעון קיץ


[הזמנים חושבו לאיזור זמן תל אביב]


 


משעה זו כל החמץ צריך להיות מבוער מכל מקום שברשותנו!


 


 


נוסח ביעור החמץ


 


כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי. דחזיתיה ודלא חזיתיה.


דביערתיה ודלא ביערתיה. ליבטיל ולהוי כעפרא דארעא:


מי שאינו מבין יאמר בנוסח הנ"ל:


כל חמץ ושאור שיש ברשותי. שראיתיו ושלא ראיתיו.


שביערתיו ושלא ביערתיו. יבוטל ויהיה כעפר הארץ:


ויסיים:


יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלהי אבותינו שתזכנו לתור ולחפש בנגעי בתי הנפש* אשר נואלנו בעצת יצרנו הרע ותזכנו לשוב בתשובה שלמה לפניך. ואתה בטובך הגדול תרחם עלינו ותסייענו ותעזרנו על דבר כבוד שמך. ותצילנו מאיסור חמץ אפילו בכל שהוא בשנה זו ובכל שנה ושנה כל ימי חיינו.  אמן כן יהי רצון:


 


* לדאבון ליבנו פשתה המספחת בעמינו להקל ראש ולהטיל סרה בבני אדם וזהו עוון פלילי רחמנא ליצלן.  ועין ברמב"ם הלכ' דעות פ"ז הלכות א-ד  וז"ל: 


 


א. המרגל בחברו- עובר בלא תעשה, שנאמר "לא תלך רכיל בעמיך"   (ויקרא יט, טז).  ואף על פי שאין לוקין על לאו זה, עוון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל; לכך נסמך לו, "לא תעמוד על דם ריעך" (שם).  צא ולמד, מה אירע לדואג האדומי.


 


ב. איזה הוא רכיל- זה שהוא טוען דברים והולך מזה לזה ואומר כך וכך אמר פלוני, כך וכך שמעתי על פלוני:  אף על פי שהוא אומר אמת, הרי זה מחריב את העולם.


 


ג. יש עוון גדול מזה עד מאוד והוא בכלל לאו זה, והוא לשון הרע; והוא המספר בגנות חברו, אף על פי שאמר אמת.  אבל האומר שקר, מוציא שם רע על חברו נקרא.  אבל בעל לשון הרע – זה שיושב ואומר כך וכך עשה פלוני, וכך וכך היו אבותיו, וכך וכך שמעתי עליו, ואומר דברים של גנאי:  על זה הכתוב אומר, "יכרת ה', כל שפתי חלקות לשון, מדברת גדולות".


 


ד. אמרו חכמים: על שלוש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא.  עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים – ולשון הרע כנגד כולם.  ועוד אמרו חכמים: כל המספר בלשון הרע כאילו כפר בעיקר שנאמר "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו איתנו מי אדון לנו" (תהילים יב ה).  ועוד אמרו חכמים: שלושה לשון הרע הורגת.  האומרו והמקבלו וזה שאומרין עליו. והמקבלו יותר מן האומרו.  עכ"ל.


 


 


 


 


יום שני י"ד ניסן – ערב חג הפסח


 


ההכנות לליל הסדר


 


חרוסת: הכנת החרוסת: מרסקים תפוחים שקדים אגוזים קנמון זנגביל ומערבים אותם בתוספת יין.   


כרפס: שורש סלרי או תפוח אדמה או צנון.    


זרוע: צולים על האש חתיכת עוף עם עצם (כנף שוק)      


ביצה: צולים על האש ביצה מבושלת עם הקליפה.  


מי מלח: מערבים מלח עם מים.  


מרור: למצוות אכילת מרור משתמשים בחסה יש לבדוק את החסה היטב היטב אם אינה מתולעת חשוב להדגיש כי קשה לבדוק את החסה היות והתולעים הדבוקים בה אינם נראים במבט ראשון לכן כדאי להשתמש בחסה מגידול מיוחד ללא תולעים (חסלט וכדו') ומספיק לשוטפה במים זורמים אם משתמשים בחסה רגילה יש להפריד את העלים ולהשרותם במים עם אמה לשוטפם היטב ולבדוק כל עלה בנפרד (דברים אלו אמורים גם לכל השנה).


שולחן החג:   עורכים שולחן במפה לבנה וכלים נאים מכינים את הקערה (על פי הסדר המובא בהגדות) ומכינים כסאות נוחים למצוות הסיבה (כפי שמוסבר בהלכות ליל הסדר שמצוות החג אכילת מצה ושתיית ארבע כוסות נעשית בהסיבה-וההסיבה נעשית רק בצד שמאל של הגוף).


נר נשמה:    בנוסף לנרות שבת יש להדליק נר נשמה לפני החג בכדי שנוכל להעביר ממנו אש,  באם נבשל בחג לצורך החג.


 


מעט מהלכות ליל הסדר


 


חז"ל ערכו לנו סדר קיום המצוות ולכן נקרא "ליל הסדר".


מצוות רבות יש בלילה זה.   חלקן מצוות מן התורה, וחלקן מצוות מדברי חז"ל.  בכל מצוות הלילה חייבים גם אנשים וגם הנשים,  ומחנכים את הילדים הקטנים לקיימן.


 


המצוות הן:  אמירת ההגדה (סיפור יציאת מצרים),  אכילת המצה,   אכילת המרור,   ושתיית ארבע.  וכולם יעשו בהסיבה לצד שמאל של הגוף [למעט באכילת המרור].


 


מידות ושיעורים: אכילה או שתייה מוגדרת בהלכה כאכילה ושתייה רק אם אכל או שתה כמות מסוימת בזמן מסויים. כמות האכילה המינימלית היא כזית, כמות השתיה המינימלית היא רביעית, את הכמויות הנ"ל יש לאכול בזמן שהוא "כדי אכילת פרס".


שיעור כזית: ישנן שתי שיטות עיקריות לדעת החזו"א 50 סמ"ק ולדעת רבי חיים נאה 28.7 סמ"ק


שיעור רביעית: לדעת החזו"א 150 סמ"ק ולדעת רבי חיים נאה 86 סמ"ק.


כדי אכילת פרס: לכתחילה הוא 2 דקות ובדיעבד 4 דקות (במקרים מיוחדים אפשר לסמוך על הדעות הסוברות שהשיעור הוא 9 דקות.


 


====================================


 


 


וה' יסייענו על מעשה רצונו. ונקיים מצוות החג בשמחה וטוב לבב.


ונזכה בעז"ה לקיים הנאמר "בשנה הבאה בירושלים הבנוייה".


מברך ומאחל מעומקא דליבא


הצב"י שלום נגר בן לאמו"ר עובדיה זצ"ל 


 


להלן נוסח ביטול החמץ שצריך לומר בערב פסח לאחר שריפת החמץ:


 


כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי. דחזיתיה ודלא חזיתיה. דביערתיה ודלא ביערתיה. ליבטיל ולהוי כעפרא דארעא:


 


מי שאינו מבין יאמר בנוסח הנ"ל:


 


כל חמץ ושאור שיש ברשותי. שראיתיו ושלא ראיתיו. שביערתיו ושלא ביערתיו. יבוטל ויהיה כעפר הארץ:


 


ויסיים ויאמר:


 


יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלהי אבותינו שתזכנו לתור ולחפש בנגעי בתי הנפש* אשר נואלנו בעצת יצרנו הרע ותזכנו לשוב בתשובה שלמה לפניך. ואתה בטובך הגדול תרחם עלינו ותסייענו ותעזרנו על דבר כבוד שמך. ותצילנו מאיסור חמץ אפילו בכל שהוא בשנה זו ובכל שנה ושנה כל ימי חיינו. אמן כן יהי רצון:


 


 


*  אזהרה חמורה


 


לדאבון ליבנו פשתה המספחת בעמינו להקל ראש ולהטיל סרה בבני אדם וזהו עוון פלילי רחמנא ליצלן.  ועין ברמב"ם הלכ' דעות פ"ז הלכות א-ד וז"ל: 


א. המרגל בחברו–עובר בלא תעשה, שנאמר "לא תלך רכיל בעמיך" (ויקרא יט,טז).  ואף על פי שאין לוקין על לאו זה, עוון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל; לכך נסמך לו, "לא תעמוד על דם ריעך" (שם).  צא ולמד, מה אירע לדואג האדומי.


ב.  איזה הוא רכיל–זה שהוא טוען דברים והולך מזה לזה ואומר כך וכך אמר פלוני, כך וכך שמעתי על פלוני:  אף על פי שהוא אומר אמת, הרי זה מחריב את העולם.


ג.  יש עוון גדול מזה עד מאוד והוא בכלל לאו זה, והוא לשון הרע; והוא המספר בגנות חברו, אף על פי שאמר אמת.  אבל האומר שקר, מוציא שם רע על חברו נקרא.  אבל בעל לשון הרע–זה שיושב ואומר כך וכך עשה פלוני, וכך וכך היו אבותיו, וכך וכך שמעתי עליו, ואומר דברים של גנאי:  על זה הכתוב אומר, "יכרת ה', כל שפתי חלקות  לשון מדברת גדולות" (תהילים יב,ד).


ד. אמרו חכמים, על שלוש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה, ואין לו חלק לעולם הבא. עבודה זרה וגילוי עריות, ושפיכות דמים; ולשון הרע, כנגד כולם.  ועוד אמרו חכמים, כל המספר בלשון הרע–כאילו כפר בעיקר, שנאמר "אשר אמרו, ללשוננו נגביר שפתינו איתנו מי אדון לנו "(תהילים יב,ה( ועוד אמרו חכמים, שלושה לשון הרע הורגת: האומרו, והמקבלו, וזה שאומרין עליו.  והמקבלו, יותר מן האומרו.  עכ"ל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0