r

קריאת התורה מאת החזן שוהם שימחי הי"ו

23 ינואר


ששי


 

ספר בראשית


ספר שמות


ספר ויקרא


ספר במדבר


ספר דברים


בראשית


אלה תולדת נח


לך  לך


וירא


ויהיו חיי שרה


אלה תולדת יצחק


ויצא יעקב


וישלח יעקב


וישב יעקב


ויהי מקץ


ויגש


ויחי יעקב


 


ואלה שמות


וארא


כי אני הכבדתי (בא)


ויהי בשלח


וישמע יתרו


ואלה המשפטים


ויקחו לי תרומה


ואתה תצוה


כי תשא


ויקהל


אלה פקודי


ויקהל – אלה פקודי


 


ויקרא


צו


ויהי ביום השמיני


אשה כי תזריע


זאת תיהיה (מצורע)


אשה כי תזריע – זאת תהיה


אחרי מות


קדושים


אחרי מות – קדושים


אמר אל הכהנים


בהר סיני


אם בחקתי


בהר סיני – אם בחקתי


במדבר סיני


נשא


בהעלותך


שלח לך


ויקח קרח


זאת חקת


וירא בלק


זאת חקת – וירא בלק


פינחס


ראשי המטות


אלה מסעי


ראשי המטות – אלה מסעי


אלה הדברים


ואתחנן


והיה עקב


ראה אנכי


שפטים ושטרים


כי תצא


והיה כי תבוא


אתם נצבים


וילך משה


אתם נצבים – וילך משה


האזינו


וזאת הברכה


 


הפטרה


 

ספר בראשית


ספר שמות


ספר ויקרא


ספר במדבר


ספר דברים


בראשית


אלה תולדת נח


לך  לך


וירא


ויהיו חיי שרה


אלה תולדת יצחק


ויצא יעקב


וישלח יעקב


וישב יעקב


ויהי מקץ


ויגש


ויחי יעקב


 


ואלה שמות


וארא


כי אני הכבדתי (בא)


ויהי בשלח


וישמע יתרו


ואלה המשפטים


ויקחו לי תרומה


ואתה תצוה


כי תשא


ויקהל


אלה פקודי


ויקהל – אלה פקודי


 


ויקרא


צו


ויהי ביום השמיני


אשה כי תזריע


זאת תיהיה (מצורע)


אשה כי תזריע – זאת תהיה


אחרי מות


קדושים


אחרי מות – קדושים


אמר אל הכהנים


בהר סיני


אם בחקתי


בהר סיני – אם בחקתי


במדבר סיני


נשא


בהעלותך


שלח לך


ויקח קרח


זאת חקת


וירא בלק


זאת חקת – וירא בלק


פינחס


ראשי המטות


אלה מסעי


ראשי המטות – אלה מסעי


אלה הדברים


ואתחנן


והיה עקב


ראה אנכי


שפטים ושטרים


כי תצא


והיה כי תבוא


אתם נצבים


וילך משה


אתם נצבים – וילך משה


האזינו


וזאת הברכה


 


שירת הים – פרשת בשלח מברך רביעי
לעיון בטקסט הפרשה לחץ כאן
מתוך תאג' יכין ובועז


פרשת יתרו
קרא עשרת הדברות
תרגום עשרת הדברות
לעיון בטקסט הפרשה לחץ כאן
מתוך תאג' יכין ובועז

אתר הבית של שוהם

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0