r שו"ת: מידע להוכחת זהות - נוסח תימן

שו"ת: מידע להוכחת זהות

23 ינואר

שאלה:


 


שלום וברכה,


 


אבקש להיעזר בארכיונכם או בכל מידע אחר המצוי בהישג ידכם, לגבי העובדה שתימנים אשר עלו לארץ בשנות 40-50 קיבלו את שם אביהם כשם משפחה, קרי, אם עלה ב"א ששמו יוסף ושם אביו היה עמרם, קראו לו בישראל בשם: "יוסף עמרם".


 


מידע זה נדרש לצורך הוכחת בעלות של מרשי על קרקע אשר נרשמה במינהל ובטאבו כשמו ושם אביו (בענייננו יוסף עמרם- שם בדוי).


 


לאחר מכן, מרשי קיבל שם משפחה- בשם "שרעבי" אך שם זה לא מופיע בנסחי הטאבו וכן לא רשום בהם מספר ת.ז. שלו.


 


מאחר שאותו אדם נפטר ויורשיו רוצים להוכיח שאביהם היה בעל הקרקע, נדרשת הוכחה שיוסף עמרם הוא בעצם יוסף שרעבי.


 


אם אוכל לקבל מידע שהיה נהוג בתימן וכן בארץ בשנים אלה, לקרוא לבן אדם בשמו ובשם אביו, הדבר יהא לי לעזר רב מאוד.


 


אודה לעזרתכם.


 


בברכה,


 


עו"ד ג.


 


תשובה:


לגבי שאלתך להלן תשובת הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – הדבר בהחלט נכון. יש להניח שהדבר נמצא בכתובים. מומלץ לדבר עם ד"ר אהרון גימאני הי"ו שהכין עבודת מחקר בנושא שמות לאחרונה יש לבדוק איתו מקורות בכתובים. אבל הדבר בהחלט נכון. הטלפון שלו:  050-4743858


בהצלחה.


 

0