r שלושים לזכרו של הבחור החשוב: עודד חמדי ז"ל - נוסח תימן

שלושים לזכרו של הבחור החשוב: עודד חמדי ז"ל

23 ינואר

ידידים רבים השתתפו בכנס התעוררות "עולם חסד יבנה" שנערך במלון "גלי צאנז" בנתניה לזכרו של הבחור החשוב עודד חמדי ז"ל, במלאת שלושים להסתלקותו בערב שבת קדש פרשת "ויצא" בשריפה אשר שרף ה' בחדרו בישיבת מצפה יריחו, והוא בן ח"י שנים.
רבנים ואישי ציבור רבים הגיעו על מנת לחזק את בני המשפחה ובראשם האב, ר' אברהם חמדי יצ"ו, העוסק בהפצת תורה במסגרת עמותת הליכות עם ישראל.
ראשון הדוברים היה הרב אבשלום עדן שליט"א ראש מוסדות "תורת עם עולם" שדיבר על האמצעים להגיע לידיעת והשגת ה' כפי שבאו לידי ביטוי בדברי הרמב"ם בספרו הקדוש "מורה הנבוכים". הרב הביא את דברי הנביא ירמיה: "כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ", והזכיר את מעשה החסד האחרון שעשה עודד בכך שהציל את חיי שני חבריו, טרם השיב נשמתו ליוצרו.
הרב אהרן בדיחי שליט"א, רבה של אבן יהודה עסק בנושא "דיני קדימה בעשיית חסד", ודיבר על מעלת החסד הגדולה שהיתה אצל המנוח, שלא נח ולא שקט, ועל אף גילו הצעיר עסק בתורה וגמילות חסדים בקנה מידה שלא מבייש אדם בוגר.
הרב אליקים צדוק שליט"א, מנהל ישיבת "תורת החיים", מסר שיעור בנושא: "שכול ואבל בדרכה של תורה", והסביר על כך שיש להתחזק באמונה ולקבל גזרת שמים באהבה. כן הביא בשם רבי חיים ב"ר יוסף צאלח (הזהב) יצ"ו כאשר הגיע לנחם את משפחתו שאיבדה גם היא בן צעיר, פסוק מספר קהלת: 'מתוקה שנת העובד, אם מעט ואם הרבה יאכֵל'– ותרגומו: בסימא דמיכת גוברא דפלח למרי עלמא בלב שלים, ואית ליה ניחא על בית קבורתיה, אין זעירות שנין ייחי אין סגיאות שנין, בתר דפלח למרי עלמא בעלמא הדין, ולעלמא דאתי אגר עובדי ידוי יחסין [מתוקה שנת האיש שעבד לריבון העולם בלב שלם, ויש לו מנוחה על בית קבורתו, אם מעט שנים יחיה ואם הרבה שנים, אחר שעבד לריבון העולם בעולם הזה, ולעולם הבא שכר מעשה ידיו ינחל]. והיו דברים קצרים אלו מתקבלים על הלב ומיישבים את הדעת, בבחינת 'מעט המחזיק את המרובה'.
מו"ר הרב רצון ערוסי שליט"א, רבה של קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל נשא דברים אודות "גמילות חסד בגופו", הן בגופו של הנגמל והן בגופו של הגומל. ועמד על ההבדלים בין גמילות חסד בממון ובגוף. הרב ציין שעודד ז"ל שילב בין לימוד תורה ובין גמילות חסדים והלך לעולם האמת עם אוצרות רבים בדמות המצוות הרבות שאסף בחייו הקצרים. הרב סיים דבריו בברכת נחמה למשפחה היקרה.
הרב שבתי סבתו שליט"א, ראש הישיבה במצפה יריחו, דביר על תלמידו האהוב עודד, וסיכם כי אמונים אנו על הפסוק: "ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך". ציין הרב כי אם בשלושים ימי האבל היינו דואבים ואומרים "ה' לקח", הרי משנסתיימו ימי האבל, עלינו להתחיל ולהבין כי "ה' נתן". ה' נתן לנו את עודד כפקדון בחייו, וזכינו ללמוד ממנו מידת החסד מהי, כיבוד תלמידי חכמים מהו, והיה זה שכרינו.
את הערב חתם האדמו"ר מצאנז שליט"א, האדמו"ר דיבר על כך שכאשר הגיע לנחם את המשפחה בשבעה, התפעל מגודל אמונתם האיתנה, שהרי בעת צרה גדולה ניכרת אמונתו של האדם. וראה בבני המשפחה את האומץ והגבורה באמונה שלימה ותמימה בהקב"ה, ואין ספק כי אמונה זו עשתה רושם בשמי מרום.  חתם האדמו"ר את דבריו שיעזרנו ה' שמתוך החושך יצמח ויתגלה אור הגאולה, בחינת "אור חדש על ציון תאיר".
הנחה את הערב בטוב טעם ודעת, בליווי קטעי קישור מחזקים ומרגשים, הרב אדיר דחוח-הלוי יצ"ו. הרב אדיר הציג לציבור את החוברת המיוחדת שהופקה לזכרו של עודד ז"ל ובה לקט דברי תורה, הספדים, מכתבים מאת חבריו לספסל הלימודים, ועוד. בשם: "חסדי עודד". שהרב סבתו כינה אותה "חינוכית ממדרגה ראשונה", וכי קשה להאמין כי מה שנכתב בה נכתב על אדם כה צעיר.
המשפחה תנציח את זכרו של עודד בספריה שתוקם בבית 'הליכות עם ישראל' המעונינים לסייע  יפנו לרב אבשלום עדן בטלפון 0506576417.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0