r שמחת נישואי נכדת הגר''ש קורח שליט''א - נוסח תימן

שמחת נישואי נכדת הגר"ש קורח שליט"א

23 ינואר


השבוע התקיימה שמחת נישואי נכדת מרן גאב"ד בני ברק הגר"ש קורח שליט"א בת לחתנו הרב אליעזר גיספאן שליט"א מהעוסקים במלאכת הקודש בבד"ץ יורה דעה בראשות הגרי"ש מחפוד שליט"א השמחה התקיימה באולמי היכלי מלכות בבני ברק בהשתתפות רבנים,ראשי ישיבות, אישי ציבור וקהל רב…

0