r תפארת בחורים - נוסח תימן

תפארת בחורים

23 ינואר

רחוב מרגולין. רחובות
יום חול: שחרית 5:30 סליחות: 04:00 מנחה וערבית סמוך לשקיעה שבת: שחרית ב-7 מנחה: 17:30 (בקיץ) ערבית בצאת השבת. 

0