r

תפארת ישראל וירושלים

23 ינואר

ברחוב קנאי הגליל מס' 5 ירושלים


זמני תפלה בחול שחרית בלבד בשעה 06:00 שבת שחרית 07:00 מנחה 17:00 בהתאם לשעון קיץ ערבית 15 דקות לפני יציאת השבת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0