חדשות

אוקטובר 23, 2020

יום ההילולא השני לרבינו הגדולמרן רבינו הגאון רבי שלמה קורח זצוק"לרב העיר בני...

אוקטובר 22, 2020

עם הרה״ג ארז רמתי שליט״א

אוקטובר 21, 2020

מתוך הספר "אגדות תימן" שיצא לאור בקרוב, המכיל מאות סיפורי הוד,...

אתר מסורת

באתר מסורת ניתן להאזין להרה"ג יהודה גמליאל שליט"א קטעי תורה והפטרה, נביאים וכתובים, תפילות סדר השנה, שירים

קרא עוד

חדש על המדף

מבצע החודש
לחודש מרחשוון תשפ"א
דיוואן עת רננים

כולל קידושים והבדלות שירים ופיוטים

אודות נוסח תימן

מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל כולל תצוגות קבע ופעילויות ייחודיות להפצה ושימור המורשת
של יהדות תימן באמצעות אוספים ומוצגים נדירים, אותנטיים וייחודים. עוד ניתן ללמוד את עולם הרוח
העשיר של יהודי תימן באמצעות שולחן אינטראקטיבי ייחודי.

0