סיפורי תימן

הגפן שגילתה סוד

מעשה בקצב אחד מזרע הישמעאלים, שהיתה לו חנות בקצה העיר, והיו כל האנשים באים לקנות אצלו, כי הבשר טעים...

היהודי והחמור

יום אחד יצא הסוחר היהודי הגדול, אהרון מחבוב, מעירו אלסדה ונסע לעיר אלנאדרה הקרובה. הוא רכב על חמור צביאני...

היהודי והקוראן

פעם ברחוב הראשי באלסדה שוטט יהודי בשם שמעון בדוח כשהוא מחפש אחר חבילת קאת לעצמו. לפתע נקרה לפניו ערבי...

הנערה המאובנת

כידוע עד לפני יותר מחצי יובל שנים לא היו "תחנות כח" המייצרות חשמל בתימן, ועל כן ברוב ערי תימן...

הפלת החכם וחמור השופט

מעשה בקבילי (פלח) שישב על עץ והתחיל כורת ענף, עבר יהודי ליד העץ ואמר לפלח סופך שתפל יחד עם...

הגמלים לא סלחו לשייך

שיך עשיר היה בגליל ולו גמלים רבים וחמור אחד ורגיל היה לצאת עם אורחת גמלים עמוסי סחורות לבירות ולדמשק...

רחוב שלם במתנה

לפני יותר מחמשים שנה חי בירושלים יהודי בשם שמואל, הוא היה כמעט עני והיה מתפרנס מחזרה על הפתחים ומאסף...

המודה למלך והמודה לאלהים

שני פושטי יד היו עוברים ברחובות הבירה ומקבצים נדבות. בדרכם היו עוברים יום יום ליד ארמון המלך, והמלך היה...

יין ומים

כאשר נתקבל רבנו שלמה יצחקי רש"י ז"ל כרב בעיר ספרד, שמחו בני העיר, והחליטו לסדר בבית ראש הקהלה סעודה...

מעשה בבנאי ואשתו

לפני קרוב לארבע מאות שנה חי יהודי אחד שהיה בנאי מצוין, השולטן בנה לעצמו ארמון גדול, והיהודי הצטיין בעבודתו....

אוי לו לאדם שנולד בלי כוכב

רבי אברהם בן עזרא היה יתום מאביו ואמו עבדה קשה מאד כדי לפרנס אותו ואת אחיו הקטן. הוא למד...

העשיר ומשרתו הפקח

פעם אחת חי איש עשיר בודד וערירי שהיה מזמין מדי פעם משרת לביתו וכעבור יום יומים היה מפטר אותו...

המלך החולה והאכר היהודי החכם

לפני הרבה שנים חי מלך שהיה אכזרי מטבעו ומובן שעמו לא אהב אותו. באחד הימים נטשה מערכה כבדה בינו...

שליחיו של מלאך המות

מעשה בערבי שראה בחלומו אדם עומד לפניו וחרבו שלופה בידו למראה האיש אחז אותו פחד גדול והוא שאל מי...

נס פסח התרס

המעשה הזה היה לפני ארבעים שנה, בערך, בקהלה חשובה אחת בתימן היא קהלת ד'מאר. הימים ימי תורכיה. ימים שבהם...

סיפורו של ספר תורה אלעדני

ויהי איש כפרי אחד מכפר "עדנה". אשר השתוקק לקנות לו ספר תורה שיהיה לו בבחינת בן לאחר מותו, כי...

סליחות בפסח

לעם הארץ אחד היו שני ספרים בלים: הגדה וסליחות. מסרם לכריכה. הכורך כרכם ביחד, עשר המכות ואחר כך הסליחות....

עצמות חרוכות

באחד ממחוזות ארץ תימן חייתה לה חבורה בת שלשה גנבים, שניים מוסלמים ואחד יהודי. מדי פעם נהגו לקבוע לעצמם...

0