r אבו גמל - נוסח תימן

אבו גמל

23 ינואר

ילד יהודי ממשפחת גמל התיתם ונלקח לשמד, ונמסר לאימוץ למשפחה מוסלמית בצנעא. נודע שהילד ממרר בבכי ורוצה לשוב לחיק משפחתו. אך אין אפשרות לבוא אתו בדברים. מאמציו מנעו ממנו לצאת מהבית, וכן לבוא בדברים עם אנשים זרים. מציליו חשבו, כי כדי להבריח אותו יש צורך לבוא איתו בדברים. התפקיד הוטל על אחד הילדים, שילך למכור סדקית ברחובות העיר צנעא בחלק המוסלמי, בסמוך לבית בו מאומץ הילד. במטרה ליצור איתו קשר של דברים.


 הילד המוכר מכריז על סחורתו בקול מתנגן ובחרוזים ונעים לשמוע לקולו. וכה היה מכריז: מחטים וחוטים לתפירת בגדים, סיכות מבריקות להידוק שערות. שמן ריח לבעלי טעם וריח. אבו גמל גפרורים למדליקי תנורים, וכדומה. בואו, תקנו, ומעט תשלמו. כאמור, קולו הערֵב, מחיריו הזולים, משכו אליו קונים. רוב הקונות היו נשים שנמצאות בבתים בעת שבעליהן בעבודה. כשהיה מגיע למלה גמל, היה מהפך בה, כדי שהילד יבין שהמדובר בו. ביום השלישי הבין הילד שהמדובר בו. הציץ דרך סורגי החלון הפונה לרחוב ונוצר קשר בינו לבין הילד הרוכל. למחרת בִקֵר הרוכל במקום, ואז שיכנע הילד את בעלת הבית לתת לו כסף לקנות מצרכים זולים. וכך היה, הילד היתום יצא לפתח הבית לקנות דברי סדקית, ונקבע ביניהם, שיספק לו בגדי ילדה ערביה. והוא יחכה לו ביום מסויים ובינתיים יחביא אותם בבית מְאמציו. ואז בשעה שתיים בצהריים. עת בעלת הבית ישנה, יתלבש ויֵצא בהיחבא. והאנשים מבריחיו יקבלו אותו ויבריחוהו. התכנית יצאה לפועל כפי שנקבע, גואליו שליחי המצוָה, שלא ידעו פחד. העבירו אותו למקום מבטחים. בעלת הבית קמה משנתה, והילד איננו. בתחילה חשבה שהילד יצא לרחוב. אך ברחוב איננו. נזכרה. כי תמיד היה אומר שיפיל עצמו לבאר אם לא יחזירו אותו למשפחתו. ואמנם. ליד הבאר נמצאו בגדיו, בגדי הילד שהחליף בבגדי ילדה. בעלת הבית קראה לבעלה. והוא קרא לאדם מומחה, שיֵרד לבאר לחפש אם הילד שם. עברו כיומיים בחיפושים בארץ ובבאר. רק אחר יומיים נמסר לשלטונות לאמור: יתכן שברח או הבריחו אותו, או נפל לבאר. לאו דווקא שלהם. לאחר מספר ימים, שהילד כבר היה בדרכו לעדן. ערכו חיפוש ברובע היהודי, והיה חשש לעונש כבד כלפי ראשי העדה. עסקניה ורבניה. אך השלטונות לא ידעו איך לנהוג בשל הספק, אולי הפיל עצמו לבאר. אך מי שחשש מפני העונש, לעומת פדיון יתום מבית שִביו, אינו שליח מצוה, קרא נס למשפחת גמל. וליתום, ולקהילה היהודית, ועוד נפש מישראל חולצה משמד, ושבה לעמה ולביתה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0