r כאב העיניים - נוסח תימן

כאב העיניים

23 ינואר

סיפר לי הרב שלום שרעבי (מודחי) גר בראשון לציון שפעם חלה בכאב עיניים כנראה עיין רעה ועדיין היה בתימן. קבל טיפול בכל מיני רפואות ולא התרפא והיה הכאב מציק לו מאד יעצו לו לשתות ערק בכדי שיישן ולא ירגיש וינוח קצת מהכאב פעם נגמר לו הערק, וזה היה ביום חמישי בערך שעה 2 בלילה. תקף אותו כאב העינים חזק, החליט ללכת ברגל בלי בן לויה. בשביל סכנת הדרך. והמרחק בין הכפר שהיה בו לכפר הסמוך בערך שני תחומים. ובאמצע הדרך יש מקום מסוכן מאד, לא יכולים ללכת במקום כי אם יש ד' אנשים. אבל איש אחד ח"ו שילך כי כבר הסתכנו הרבה אנשים. ולכן הפסיקו ללכת במקום הזה. כי מי כשמגיע למקום ההוא שומע צרחות וצעקות, וקורים לו בשמו ומסכנים אותו. אבל הרב הזה מרוב הכאבים החליט ללכת ומה שיהיה יהיה. הלך כשהגיע למקום ההוא שמע צעקות איומות, וכשלו ברכיו מרוב הפחד נוסף לכאבים. פתאום קורים לו בשמו שלום כמה פעמים והוא מרוב הפחד, ענה אני שלום בן יוסף שבזי פעמיים. והפסיקו הקולות, והוא עבר בשלום. הגיע למחוז חפצו וקנה ערק. ולא גילה שהוא יחזור הביתה, ובעל הבית חשב שהוא לן בכפר, איפה שהוא נמצא. אחרת לא היה נותן לו ללכת מפחד סכנת המקום ההוא. אבל כשחזר ללכת כבר שתה ערק בשביל שיקבל אומץ וכשהגיע למקום הסכנה שוב שמע צרחות וצעקות, וקורים לו בשמו, שלום. שלום. והוא ענה להם אני שלום בן יוסף שבזי. ונשתתקו הקולות וב"ה חזר הביתה בשלום. ואשתו בוכה ומתפללת לשלומו בחצר ואינה יודעת מה לעשות וכשראתה בא בשלום הביתה נרגעה, סיפר לה מה קרה לו בדרך וניצל בזכות הצדיק אבא שלם שבזי זיע"א. בין כך החליט ללכת להשתטח על קבר הצדיק בתעז. ביום ראשון אחרי השבת. כשהגיע לתעז אסף עשרה אנשים ללמוד תהלים, ועשה סעודה ללומדים כידו הטובה באכילה ושתיה ולמד איתם עד שתים בצהרים. אבל הוא עוד סובל מכאב עיניים. הלך להשתטח על קבר הצדיק ומתפלל ולומד תהלים, ובנתים עבר למעיין הפלאים של הצדיק, שקורין לו מנשארה. ישב ע"י המעיין, וקורא תהילים ובוכה והחליט בדעתו שלא ילך עד שיקבל אות, כמו שרגילים אחרים לקבל. הוא ממשיך לקרוא תהלים ובוכה. עבר זקן עם טלית לבנה מבריקה שלא כרגיל. והרב שלום מודחי שרעבי קבל פחד מהמראה שראה. ופתאום מסתכל בקרקע ע"י המים וראה חתיכת משחה. לקח ממנה ועשה על גביני עיניו וכחל את עיניו בכחול. ומיד פסקו הכאבים מעיניו, וב"ה עד עכשיו לא כאבו עיניו ולא צריך משקפיים, והוא כבר בפנסיה וקורא בלי משקפיים, וברוך רופא חולים ומיחד שמו על הצדיקים. ע"כ עדותו של הר' שלום מודחי מראשון לציון שכ' המזרח.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0