r כבוד הדדי - נוסח תימן

כבוד הדדי

23 ינואר

"וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו" (בראשית ל"ג, ד').


פסוק זה המופיע בפרשתנו, מתאר את פגישתם של יעקב אבינו ע"ה עם עשו אחיו לאחר שנים רבות שלא נפגשו. בפסוק זה ניתן להבחין בכבוד בו נהגו האחד עם השני, למרות משקעי העבר שהעיבו על שניהם. כמו באותם ימים, אף חכמי ורבני תימן לכל אורך הדורות, נהגו בכבוד ובאהבה עם בני פלוגתם, למרות שנחלקו בדעותיהם. אותם רבנים נהגו ביושר, כי ראו בכך מלחמתה של תורה ותו לא, ולא ניצלו את מלחמתם לצרכיהם האישיים. כאשר יצאו אותם רבנים מכותלי בית המדרש, נהגו בבני פלוגתם כאילו לא נחלקו כלל, וזאת משום שכיבדו את רעיהם בזכות התורה שנמצאת בם. אף בדורנו רצוי לעניות דעתי, שת"ח ינהגו כבוד האחד בשני כמו באותם ימים, קל וחמר אנו האנשים הפשוטים צריכים לנהוג בכבוד בזולתנו למרות שדעתו של השני שונה מדעתנו.

בטוחני שכל אדם נתקל במקרה בבית הכנסת של מחלוקת לגבי מנהג או גירסה שיצאה מכל פרופורציה. האם מחלוקת זו היא רק לשם שמים? מדוע צריך להגיע עד מצב של סכסוך? האם זו היא דרכה של תורה? עלינו לדעת להביע את דעתנו בדרך של ביקורת בונה ולהעיר לשני עם דרך ארץ, ולדעת לכבד זולתנו גם כשדעתו שונה מדעתנו כי זו דרכה של תורה, וזו דרכם של אבותינו יהודי תימן, ורק ננהג כך ישרור ביננו אהבה ואחוה, שלום ורעות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0