r

ערב עיון בשוהם

23 ינואר

לק"י


 


העלמותם של ילדי תימן, המזרח ובלקן- ערב עיון בשוהם


 


שמעון נחום, רו"ח פעיל ויוזם במסגרת בית הכנסת "היכל מציון" לעדה התימנית  בשוהם ובשיתוף עם וועד בית הכנסת : הלוי אורי-יו"ר, לוי עמיחי ואמנון אבידר  ארגנו ערב עיון בנושא פרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח ובלקן בי"ד בניסן ( 9/5/2017 ) יום ההילולה של רבי מאיר בעל הנס.


 


לאירוע הוזמנו חה"כ קורן נורית בתוקף תפקידה כיו"ר הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, המזרח ובלקן. ד"ר משה נחום ודחוח הלוי שמואל, רו"ח.


 


את הערב פתח  מר  הלוי אורי– יו"ר עמותת " עטרת שהם"  ובית הכנסת " היכל ציון " אשר בירך את הבאים לערב זה לבית כנסת של העדה התימנית בשוהם אשר מלבד היותו האחד והיחידי  לעדת תימן ביישוב אשר מונה כ-22 אלף נפש הינו גם האחד והיחיד אף ברמה ארצית שנוסח התפילה הינו אחיד  ובהסכמה כוללת אשר מעוגנת בתקנון העמותה ובית הכנסת.


 הלוי אורי- יו"ר העמותה פותח את הערב.


 


 


קהל רב של משתתפים נכח באירוע וביניהם אנשי אקדמיה, קציני משטרה בדימוס ואנשים מכל


המגזרים, הכואבים את תוצאות הפרשה העגומה עליה אמר חה"כ הרב פורוש זצ"ל כי :"… אני חושב שזה הכתם המחפיר ביותר של מדינת ישראל…".


 


ניכר היה שהושקע עמל רב בארגון הערב  ובאירוח כיד המלך על שולחנות ערוכים מכל טוב.


 


חה"כ קורן נורית נתנה סקירה רחבת היקף לגבי פעילות הוועדה וממצאים הקיימים עתה ,בנוסף ענתה לשאלות הציבור.


 


ברור היום כי נעשה עוול  לרב עוזי משולם וכפי שאמר  הרב דרעי ברדיו קול חי :".. צריכים לעלות לקברו של עוזי משולם לבקש סליחה…"… וכי הוועדות שקמו בעבר לא ביצעו את תפקידם ביסודיות ומתוך כוונה להגיע לחקר האמת…."


 


החלק העיקרי בערב עיון זה היה הרצאתו של ד"ר משה נחום – נשיא הפדרציה העולמית ליהדות תימן ,על ספרו  " ילדי תימן הנעדרים-התעלומה " ובו מפורטת חטיפות הילדים כולל מידע על הניסויים הרפואיים שבוצעו ועל חטיפות נשים. גם ד"ר משה נחום סיפר על תקופת אירועי יהוד שבהם הרב עוזי משולם הציג דרישה מהממסד להקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את חטיפתם של התינוקות וכיצד ניסה הוא לתווך בין ראש הממשלה רבין לרב עוזי משולם.


 


את הערב סיים מר פרחי אבנר יו"ר " ארגון ילדי תימן " בישראל, אח לאחות חטופה, עיתונאי וחוקר הפרשה. הוא סיפר על אחדות מחקירותיו וציין שהיה בין מתנגדי הקמת וועדת בדיקה נוספת בכנסת מאחר ולדעתו רבים מההורים כבר נפטרו והתינוקות נושקים כבר את גיל השבעים. על כן לדעתו יש להתחיל לחוקק חוקים כגון תיקון לחוק האימוץ, חוק לפתיחת ארכיונים פרטיים כמו של ויצ"ו וחוק לפתיחת תיקי החטיפה שהפכו לתיקי אימוץ. מר פרחי טוען שלמשפחות יש אינטרס לסיים את הפרשה ולהגיע כבר לתוצאות בעוד הפוליטיקאים דווקא מעוניינים להאריך את מומנטום הפרשה ולא לסיימה. הוא מציין את מספרם  הגבוה יחסית ,שבעה במספר, של הח"כים התימנים שבמקום לנצל את מספרם ולחוקק חוקים הנוגעים בפרשה נוח להם יותר להקים שדולות וועדות.


 


בין הנוכחים באולם היו מספר משפחות שאחיהם בין הנעדרים. הם שאלו שאלות קשות וביקשו תשובות מהמכובדים שהיו במרכז הבמה כאשר בדבריהם ריגשו  את הקהל שהאזין להם.


 הגברת זוהרה צוברי אחות לאח נעדר.


 


נשמעה טענה כי משפחה שלה ילד/ה נעדר תתקשה בבוא היום לממש ירושה של הורי הנעדר מאחר ותצטרך להמציא תעודת פטירה של הילד אשר ברוב המקרים אינם בנמצא ,ומשכך, חלק הילד הנעדר יעבור למדינה כנכסי נעדרים/נפקדים  ועל זה נאמר " הרצחת וגם ירשת "? לכן טוב יהיה באם חלוקת הירושה תיעשה על ידי צוואה  מקדימה בחיי ההורים ולא מדין ירושה בהעדר צוואה.


 


רואה החשבון דחוח שמואל הלוי היטיב לתאר את הפרשה העגומה מהסיפור המקראי " מכירת יוסף":


 


 בשולחן הכבוד :שמואל הלוי דחוח- רו"ח  -עומד, חה"כ קורן נורית,ד"ר משה נחום( מוסתר ), ד"ר שמריהו הלל.


 


אחים מכרו את יוסף לישמעאלים , כנאמר בפרשת וישב :"…ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים …ויביאו את יוסף מצרימה". יוסף, בן הזקונים האהוב של יעקב עובר במצרים תקופה קשה עד מאד אשר בסופה הופך למלך במצרים. מצרים של אותה תקופה שלטה בכל העולם כפי שאומר הכתוב בפרשת מקץ :" וכל הארץ באו מצרימה לשבר אל יוסף…", למעשה יוסף הוא השליט בכל העולם כולו.


השאלה הנשאלת כמלך על כל העולם כולו מדוע לא שלח שליחים לארץ ישראל להודיע ליעקב אביו כי הוא חי והוא מלך במצרים?


 


יוסף אינו מתוודע אל אביו וזאת מכיוון שאין כל משמעות למפגש עם אחיו כל עוד לא השכילו האחים להבין ולהתחרט על דבר מכירתו. רואים זאת פעם הראשונה כאשר האחים מתוודים על המעשה המכירה ככתוב בפרשת מקץ:"…אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת", יוסף לא מתגלה אליהם מכיוון שלא כולם מכירים בטעותם שהרי נאמר בהמשך: "ויען ראובן אתם…הלא אמרתי אליכם…", ראובן עדין לא הכיר בטעותו ולא התחרט על דבר המכירה ולכן לא יכל יוסף להתוודע אל אחיו.


בסוף פרשת מקץ אומר יהודה בשם כל האחים :"ויאמר יהודה מה נאמר לאדני מה נדבר ומה נצדק האלהים מצא את עוון עבדיך…", כולם הכירו בטעותם והתחרטו מכאן מתחילה תחילת ההתגלות של יוסף לאחיו.


 


יעקב אביו גם הוא עבר תקופה קשה ביותר כדברי הכתוב  בפרשת וישב :"…ויאמר כתונת בני חיה רעה אכלתהו …ויקרע יעקב שמלתיו …ויתאבל על בנו ימים רבים. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו וימאן להתנחם…ויבך אותו אביו".


גם כאן נשאלת השאלה לאחר שיוסף מתגלה אל אביו ולאחר כל הסבל שעבר יעקב אין בליבו שמחה לקראת הנסיעה למצרים כפי שאומר הכתוב בפרשת ויגש :"…אל תירא מרדה מצרימה…ואנכי אעלך גם עלה..".


מדוע אין שמחה בליבו של יעקב לקראת המפגש עם בנו האהוב?


ובנוסף בפרשת ויחי יעקב מבקש להיקבר בארץ ישראל מיד עם פטירתו כדברי הכתוב:"…אל נא תקברני במצרים…ונשאתני ממצרים…ויאמר השבעה לי…".מדוע היה חשוב ליעקב להיקבר מיד בארץ ישראל?


 


מכירת יוסף פגמה בזכות של בני ישראל על ארץ ישראל, האחיזה בארץ נחלשה כתוצאה ממעשיהם. בשעה שיוסף מתגלה, אביו נוסע אליו, עוזב את א"י. על דבר זה לא הייתה שמחה בליבו של יעקב אבינו וזאת גם הסיבה מדוע דרש להיקבר מיד בא"י וגם השביע את יוסף על דבר זה. בשעה שיוסף עולה לקבור את אביו עולים אתו כל נכבדי מצרים ונוכחותם למעשה מעידה כי א"י שייכת לבני ישראל כדברי הכתוב: "ויעל יוסף לקבר את אביו ויעלו אתו כל עבדי פרעה זקני בתו וכל זקני ארץ מצרים".


 חה"כ נורית קורן  מדברת, מימינה רו"ח נחום שמעון ולידו מר אבנר פרחי.


 


פעילותה של ח"כ נורית קורן כיו"ר הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, המזרח ובלקן. היא אשר מחזקת את זכותנו על ארצנו ארץ אבותינו ועל כך תבורך בכל הברכות אמורות התורה, במשנה , בגמרא, באגדה ובשפתי חכמים וכל אשר תעשה תשכיל ותצליח אמן ואמן.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0